Urejanje in prevajanje dokumentacije za zaposlitev tujca

sonja
Jan 10, 2023

V zadnjem času se delodajalci soočajo s precejšnjo kadrovsko stisko in pomanjkanjem ustreznega kadra, predvsem na področju zdravstvene oskrbe, gradbeništva in gostinstva. Napovedi kažejo, da se bo trend nadaljeval tudi v letu 2023. Posledično se delodajalci odločajo za zaposlovanje delavcev iz tujine, tudi iz bolj oddaljenih azijskih držav (Bangladeš, Indija, Pakistan).

Državljani Bosne in Hercegovine in Srbije potrebujejo delovno dovoljenje za zaposlitev v Sloveniji in enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Postopek za izdajo delovnih dovoljenj in pogoje zaposlovanja državljanov BiH in Srbije določa Sporazum o zaposlovanju med Slovenijo in Bosno in Hercegovino oz. Sporazum o zaposlovanju med Slovenijo in Srbijo in ne vključuje pravice do prebivanja v Sloveniji. Izdano delovno dovoljenje je podlaga oz. se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo.

Državljani tretjih držav (države, ki niso članice EU, ter Islandija, Norveška, Lihtenštajn ali Švica) pa potrebujejo enotno dovoljenjeza prebivanje in delo v Sloveniji.

Prvi korak pri zaposlitvi tujca v Sloveniji je poiskati delodajalca, drugi korak pa oddaja vloge za izdajo enotnega dovoljenja  za prebivanje in delo. 

Tujci, ki se zaposlujejo v Sloveniji, se spopadajo z različnimi težavami, tudi zaradi pomanjkanja ustreznih informacij. Ena od bistvenih zadev, na katero je treba biti pozoren, je tudi sodni oz. uradni prevod dokumentacije , kot so ga spričevali o pridobljeni izobrazbi oz. diploma, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o delovnih izkušnjah ipd.

V podjetju Grens-tim doo imamo znanje in izkušnje z urejanjem dokumentacije glede zaposlovanja tujcev , obenem imamo tudi dolgoletno tradicijo s sodnimi prevodi dokumentacije, ki je potrebna pri zaposlitvi.

Smo odzivni, profesionalni, prilagodljivi in ​​smo vam na voljo.

Ostali prispevki

Sodni prevodi takoj

Včasih se v življenju dogadja, da zaradi nepredvidljivih situacij potrebujemo hitro prevajalske pomoč. Pogosto se to dogadja, da stranke povsem nenadoma neshvate sodni prevod. Najduže se se dogadja, da se v kratkem času potrebuje sodne prevode takoj in sicer sodno...

Kako se overi prevod

Ko potrebujete prevod javne listine, izdane v Republiki Sloveniji, ne zadostuje navadni prevod, temveč morate javno listino uradno prevesti in overiti pri zapriseženem sodnem tolmaču. Javno listino lahko prevede le sodni tolmač Javne listine pa ne more prevesti...

Prevajalska Agencija Grens Tim in naše storitve

V sodobnem, globaliziranem svetu je prevajalska agencija postala nepogrešljiv del poslovnega in osebnega komuniciranja. Ne glede na to, ali gre za poslovna besedila, pravne dokumente ali spletno vsebino, kakovostno prevajanje odpira vrata mednarodnim priložnostim in...

Komentarji

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *