Prevajanje in urejanje enotnih dovoljenj za tujce, ki iščejo zaposlitev v Sloveniji

sonja
Feb 26, 2023

Prevajanje in urejanje enotnih dovoljenj za tujce, ki iščejo zaposlitev v Sloveniji

V Sloveniji se, kot tudi ostalih Evropskih državah, zaposlovanje tujcev vsako leto povečuje. Delodajalci opozarjajo, da so postopki za pridobivanje pravic zaposlitve dolgotrajni, zato je pomembno poznati potek in urejenost potrebne dokumentacije (skupaj s potrebnimi uradnimi prevodi), da se časovni okvirji zmanjšajo in hitreje nastopi prvi delovni dan. Kdo se lahko v Sloveniji zaposli?

Na trgu dela v Sloveniji je trenutno največ državljanov Bosne in Hercegovine in Srbije. Ti delavci imajo drugačne pogoje, saj ne prihajajo iz držav Evropske Unije, kar pomeni, da potrebujejo za uspešno sklenitev delovnega razmerja delovno dovoljenje za zaposlitev v Sloveniji (po bilateralnem sporazumu) in enotno dovoljenje za prebivanje in delo. 

Postopek zaposlitve državljana članic EU (sem sodijo tudi Islandija, Norveška, Lihtenštajn in Švica) je nekoliko poenostavljen, saj potrebujejo le enotno dovoljenje za prebivanje in delo v Sloveniji, saj imajo delavci prost vstop na slovenski trg.

Kdo lahko tujca zaposli?

Tujec lahko stopi v delovno razmerje z

  • delodajalcem, ki je registriran za opravljanje dejavnosti oziroma vpisan v register kmetijskih gospodarstev, najmanj šest mesecev pred vložitvijo prošnje vključen v obvezna socialna zavarovanja in je imel v vsakem od zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti najmanj v višini 10.000 eurov na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji;
  • delodajalcem, ki je registriran manj kot šest mesecev mora pred vložitvijo prošnje investirati najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo.

Kako poteka zaposlitev tujca in kakšno dodatno dokumentacijo potrebuje?

Prvi korak pri zaposlitvi tujca v Sloveniji je poiskati delodajalca. Pri iskanju lahko posreduje tudi agencija za zaposlovanje preko razpisov, na katerih so objavljena delovna mesta. 

Naslednji korak je pridobitev vloge za izdajo enotnega dovoljenja za delo in prebivanje. Pri zaposlovanju se soočamo z dokumentacijo v tujem jeziku in težkem pridobivanju le te, zato je potrebno, da tako potencialni zaposleni kot zaposlovalec stopita v stik s prevajalsko agencijo, ki bo pomagala na vsakem koraku, z začetkom pridobivanja omenjene vloge.

Težave v postopku zaposlitve in potrebna dokumentacija

Do težav v postopku zaposlitve prihaja tudi pri pomanjkanju informacij, saj je pomembno, da so vse uradne vloge in dokumenti sodno oziroma uradno prevedeni. Sem sodijo spričevala o pridobljeni izobrazbi oz. diploma, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o delovnih izkušnjah in podobno.

Tukaj pomagamo mi, saj želimo tako delodajalcem kot tujcem, ki iščejo zaposlitev v Sloveniji, nuditi uradne prevode potrebne dokumentacije, s katerim skrajšamo in poenostavimo postopek zaposlitve. Podjetje Grens-tim d.o.o. združuje več kot 100 strokovnih prevajalcev in nudimo prevode v več kot 50 jezikov.

Če imate kakšno vprašanje stopite z nami v stik, saj imamo dolgoletno znanje in izkušnje z urejanjem dokumentacije glede zaposlovanja tujcev, obenem imamo tudi dolgoletno tradicijo s sodnimi prevodi dokumentacije, ki je potrebna pri zaposlitvi.

Smo odzivni, profesionalni, prilagodljivi in ​​smo vam na voljo.

Ostali prispevki

Sodni prevodi takoj

Včasih se v življenju dogadja, da zaradi nepredvidljivih situacij potrebujemo hitro prevajalske pomoč. Pogosto se to dogadja, da stranke povsem nenadoma neshvate sodni prevod. Najduže se se dogadja, da se v kratkem času potrebuje sodne prevode takoj in sicer sodno...

Kako se overi prevod

Ko potrebujete prevod javne listine, izdane v Republiki Sloveniji, ne zadostuje navadni prevod, temveč morate javno listino uradno prevesti in overiti pri zapriseženem sodnem tolmaču. Javno listino lahko prevede le sodni tolmač Javne listine pa ne more prevesti...

Urejanje in prevajanje dokumentacije za zaposlitev tujca

V zadnjem času se delodajalci soočajo s precejšnjo kadrovsko stisko in pomanjkanjem ustreznega kadra, predvsem na področju zdravstvene oskrbe, gradbeništva in gostinstva. Napovedi kažejo, da se bo trend nadaljeval tudi v letu 2023. Posledično se delodajalci odločajo...

Poroka s tujcem v Sloveniji

Poroka oz. sklenitev zakonske zveze je ena od odločilnih in pomembnih prelomnic v življenju vsakega posameznika. Osebi, ki se nameravata poročiti, se morata prijaviti pri upravni enoti, na območju katere bosta sklenili poroko. V Sloveniji je možno skleniti poroko s...

Komentarji

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *