Prevajanje in urejanje enotnih dovoljenj za tujce, ki iščejo zaposlitev v Sloveniji

sonja
Feb 26, 2023

Prevajanje in urejanje enotnih dovoljenj za tujce, ki iščejo zaposlitev v Sloveniji

V Sloveniji se, kot tudi ostalih Evropskih državah, zaposlovanje tujcev vsako leto povečuje. Delodajalci opozarjajo, da so postopki za pridobivanje pravic zaposlitve dolgotrajni, zato je pomembno poznati potek in urejenost potrebne dokumentacije (skupaj s potrebnimi uradnimi prevodi), da se časovni okvirji zmanjšajo in hitreje nastopi prvi delovni dan. Kdo se lahko v Sloveniji zaposli?

Na trgu dela v Sloveniji je trenutno največ državljanov Bosne in Hercegovine in Srbije. Ti delavci imajo drugačne pogoje, saj ne prihajajo iz držav Evropske Unije, kar pomeni, da potrebujejo za uspešno sklenitev delovnega razmerja delovno dovoljenje za zaposlitev v Sloveniji (po bilateralnem sporazumu) in enotno dovoljenje za prebivanje in delo. 

Postopek zaposlitve državljana članic EU (sem sodijo tudi Islandija, Norveška, Lihtenštajn in Švica) je nekoliko poenostavljen, saj potrebujejo le enotno dovoljenje za prebivanje in delo v Sloveniji, saj imajo delavci prost vstop na slovenski trg.

Kdo lahko tujca zaposli?

Tujec lahko stopi v delovno razmerje z

  • delodajalcem, ki je registriran za opravljanje dejavnosti oziroma vpisan v register kmetijskih gospodarstev, najmanj šest mesecev pred vložitvijo prošnje vključen v obvezna socialna zavarovanja in je imel v vsakem od zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti najmanj v višini 10.000 eurov na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji;
  • delodajalcem, ki je registriran manj kot šest mesecev mora pred vložitvijo prošnje investirati najmanj 50.000 eurov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo.

Kako poteka zaposlitev tujca in kakšno dodatno dokumentacijo potrebuje?

Prvi korak pri zaposlitvi tujca v Sloveniji je poiskati delodajalca. Pri iskanju lahko posreduje tudi agencija za zaposlovanje preko razpisov, na katerih so objavljena delovna mesta. 

Naslednji korak je pridobitev vloge za izdajo enotnega dovoljenja za delo in prebivanje. Pri zaposlovanju se soočamo z dokumentacijo v tujem jeziku in težkem pridobivanju le te, zato je potrebno, da tako potencialni zaposleni kot zaposlovalec stopita v stik s prevajalsko agencijo, ki bo pomagala na vsakem koraku, z začetkom pridobivanja omenjene vloge.

Težave v postopku zaposlitve in potrebna dokumentacija

Do težav v postopku zaposlitve prihaja tudi pri pomanjkanju informacij, saj je pomembno, da so vse uradne vloge in dokumenti sodno oziroma uradno prevedeni. Sem sodijo spričevala o pridobljeni izobrazbi oz. diploma, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o delovnih izkušnjah in podobno.

Tukaj pomagamo mi, saj želimo tako delodajalcem kot tujcem, ki iščejo zaposlitev v Sloveniji, nuditi uradne prevode potrebne dokumentacije, s katerim skrajšamo in poenostavimo postopek zaposlitve. Podjetje Grens-tim d.o.o. združuje več kot 100 strokovnih prevajalcev in nudimo prevode v več kot 50 jezikov.

Če imate kakšno vprašanje stopite z nami v stik, saj imamo dolgoletno znanje in izkušnje z urejanjem dokumentacije glede zaposlovanja tujcev, obenem imamo tudi dolgoletno tradicijo s sodnimi prevodi dokumentacije, ki je potrebna pri zaposlitvi.

Smo odzivni, profesionalni, prilagodljivi in ​​smo vam na voljo.

Ostali prispevki

Prevod potrdila o nekaznovanosti

Prevod potrdila o nekaznovanosti

Vsako leto se tisoče ljudi iz držav kot so Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija in Severna Makedonija odloči za selitev v Slovenijo, po iskanju boljših možnosti za delo ali izobraževanje. Da bi ta proces potekal čim hitreje in brez zapletov, je ključnega pomena...

Kakovostno prevajanje iz slovenščine v srbščino in obratno

V sodobnem poslovnem svetu, kjer je razumevanje in prilagajanje različnim kulturam ključno, prevajanje srbščine odpira vrata ljudem po Evropi. Srbščina, ki se govori ne le v Srbiji, ampak tudi v širši regiji Balkana, je jezik s posebnimi značilnostmi in bogato...

Urejanje delovnih dovoljenj za tujce v Sloveniji

V Sloveniji se soočamo z naraščajočim povpraševanjem po delovni sili, kar povečuje potrebo po zaposlovanju tujcev. Učinkovito urejanje delovnih dovoljenj za tujce je ključno za zagotavljanje, da so ti procesi izvedeni pravilno in v skladu z zakonodajo. V prevajalski...

Komentarji

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *