Urejanje in prevajanje dokumentacije za zaposlitev tujca

sonja
Jan 10, 2023

V zadnjem času se delodajalci soočajo s precejšnjo kadrovsko stisko in pomanjkanjem ustreznega kadra, predvsem na področju zdravstvene oskrbe, gradbeništva in gostinstva. Napovedi kažejo, da se bo trend nadaljeval tudi v letu 2023. Posledično se delodajalci odločajo za zaposlovanje delavcev iz tujine, tudi iz bolj oddaljenih azijskih držav (Bangladeš, Indija, Pakistan).

Državljani Bosne in Hercegovine in Srbije potrebujejo delovno dovoljenje za zaposlitev v Sloveniji in enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Postopek za izdajo delovnih dovoljenj in pogoje zaposlovanja državljanov BiH in Srbije določa Sporazum o zaposlovanju med Slovenijo in Bosno in Hercegovino oz. Sporazum o zaposlovanju med Slovenijo in Srbijo in ne vključuje pravice do prebivanja v Sloveniji. Izdano delovno dovoljenje je podlaga oz. se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo.

Državljani tretjih držav (države, ki niso članice EU, ter Islandija, Norveška, Lihtenštajn ali Švica) pa potrebujejo enotno dovoljenjeza prebivanje in delo v Sloveniji.

Prvi korak pri zaposlitvi tujca v Sloveniji je poiskati delodajalca, drugi korak pa oddaja vloge za izdajo enotnega dovoljenja  za prebivanje in delo. 

Tujci, ki se zaposlujejo v Sloveniji, se spopadajo z različnimi težavami, tudi zaradi pomanjkanja ustreznih informacij. Ena od bistvenih zadev, na katero je treba biti pozoren, je tudi sodni oz. uradni prevod dokumentacije , kot so ga spričevali o pridobljeni izobrazbi oz. diploma, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o delovnih izkušnjah ipd.

V podjetju Grens-tim doo imamo znanje in izkušnje z urejanjem dokumentacije glede zaposlovanja tujcev , obenem imamo tudi dolgoletno tradicijo s sodnimi prevodi dokumentacije, ki je potrebna pri zaposlitvi.

Smo odzivni, profesionalni, prilagodljivi in ​​smo vam na voljo.

Ostali prispevki

Razumevanje razlike: Navaden ali sodni prevod

Razumevanje razlike: Navaden ali sodni prevod

V svetu prevajanja se pogosto srečujemo z vprašanjem: kdaj potrebujemo navaden prevod in kdaj sodni prevod? Razumevanje razlike med tema dvema vrstama prevajanja je ključno za zagotavljanje pravilne uporabe in pravne veljavnosti vaših dokumentov. Poglejno si kakšna je...

Kakovostni sodni prevodi v Ljubljani

Kakovostni sodni prevodi v Ljubljani

Obiščite nas na Tržaški cesti 2 v Ljubljani, kjer se nahajamo v bližini Upravne enote Ljubljana ali pa nas kontaktirajte preko obrazca. V sodobnem pravnem svetu igrajo sodni prevodi ključno vlogo. Pravna terminologija je specifična in kompleksna, njen pravilen prevod...

Razumevanje razlike: Navaden ali sodni prevod

V svetu prevajanja se pogosto srečujemo z vprašanjem: kdaj potrebujemo navaden prevod in kdaj sodni prevod? Razumevanje razlike med tema dvema vrstama prevajanja je ključno za zagotavljanje pravilne uporabe in pravne veljavnosti vaših dokumentov. Poglejno si kakšna je...

Kakovostno prevajanje iz slovenščine v srbščino in obratno

V sodobnem poslovnem svetu, kjer je razumevanje in prilagajanje različnim kulturam ključno, prevajanje srbščine odpira vrata ljudem po Evropi. Srbščina, ki se govori ne le v Srbiji, ampak tudi v širši regiji Balkana, je jezik s posebnimi značilnostmi in bogato...

Potrebujete sodno overjene prevode in tolmačenje v izbrani jezik?

V sodobnem pravnem in poslovnem svetu so sodni prevodi nepogrešljivi. Ne gre le za preprosto prevajanje besedil, ampak za prenos pravnih informacij z natančnostjo in pravno veljavnostjo. V prevajalski agenciji Grens Tim zagotavljamo kakovostne sodne prevode, ki...

Komentarji

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *