Poroka s tujcem v Sloveniji

sonja
Nov 28, 2022

Poroka oz. sklenitev zakonske zveze je ena od odločilnih in pomembnih prelomnic v življenju vsakega posameznika. Osebi, ki se nameravata poročiti, se morata prijaviti pri upravni enoti, na območju katere bosta sklenili poroko. V Sloveniji je možno skleniti poroko s tujcem, vendar morata osebi predložiti dokumentacijo, ki ne sme biti starejša od 6 mesecev (izjema je potni list). 


Kakšno dokumentacijo potrebujemo?

Dokumenti, potrebni za poroko s tujcem vključujejo izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o tem, da ni ovir za sklenitev zakonske zveze (izdano s strani organa države, v kateri je bodoči zakonec državljan), ter dokaz o državljanstvu (potni list).

Če želite v Sloveniji uporabiti javne listine, ki so bile izdane v tujini, jih morate najprej overiti v državi, kjer so bile izdane, nato pa še na ministrstvu za zunanje zadeve ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije. Ob tem morajo biti te listine prevedene v slovenski jezik, razen v primeru ko overitev ni potrebna. To se zgodi v naslednjih primerih:

  • med državami, ki so podpisnice Haaške konvencije o ukinitvi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin, zadostuje overitev s pečatom “APOSTILLE”;
  • med državami, ki so sklenile bilateralne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju listin brez overitev z Republiko Slovenijo;
  • za izpiske iz matičnih knjig, izdane na večjezičnih obrazcih na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.


Kako in kje prevedemo potrebno dokumentacijo za poroko s tujcem?

Uradne listine in ostalo dokumentacijo lahko prevedete pri prevajalskih agencijah, ki nudijo sodne prevode. Torej, sodni prevod dokumentov velja kot uradni dokument in je potreben, ko želite dokument uporabiti v formalnih postopkih. 

V podjetju Grens-tim d.o.o vas vodimo skozi celoten postopek pridobivanja in prevajanja dokumentacije. Ponujamo hitre in najbolj ugodne sodne prevode (mednje štejemo tudi prevode spričeval, diplom, pogodb, izpisov iz sodnega registra, certifikatov, delovnih dovoljenj, finančnih poročil in drugih različnih vrst potrdil.), ki bodo podlaga vsem pravnim postopkom. Kontaktirajte nas in naša strokovna ekipa prevajalcev vam bo z veseljem pomagala.

Ostali prispevki

Urejanje delovnih dovoljenj za tujce v Sloveniji

Urejanje delovnih dovoljenj za tujce v Sloveniji

V Sloveniji se soočamo z naraščajočim povpraševanjem po delovni sili, kar povečuje potrebo po zaposlovanju tujcev. Učinkovito urejanje delovnih dovoljenj za tujce je ključno za zagotavljanje, da so ti procesi izvedeni pravilno in v skladu z zakonodajo. V prevajalski...

Prednosti in slabosti strojnega prevajanja

Prednosti in slabosti strojnega prevajanja

Eno od vprašanj, s katerimi se prevajalci srečujemo vse pogosteje, se brez dvoma dotika strojnega prevajanja. Prav zato smo se strokovnjaki Grens-Tima, ki se ponašamo z dejstvom, da nudimo profesionalne, a vendar ugodne prevode iz in v različne jezike, v tokratnem...

Kakovostno prevajanje iz slovenščine v srbščino in obratno

V sodobnem poslovnem svetu, kjer je razumevanje in prilagajanje različnim kulturam ključno, prevajanje srbščine odpira vrata ljudem po Evropi. Srbščina, ki se govori ne le v Srbiji, ampak tudi v širši regiji Balkana, je jezik s posebnimi značilnostmi in bogato...

Urejanje delovnih dovoljenj za tujce v Sloveniji

V Sloveniji se soočamo z naraščajočim povpraševanjem po delovni sili, kar povečuje potrebo po zaposlovanju tujcev. Učinkovito urejanje delovnih dovoljenj za tujce je ključno za zagotavljanje, da so ti procesi izvedeni pravilno in v skladu z zakonodajo. V prevajalski...

Komentarji

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *