Na uspešnost kandidature na evropskih razpisih vpliva tudi prevajanje dokumentacije

Tihomir Matijevic
Jul 4, 2022

Poslovanje številnih slovenskih podjetnikov in podjetij je vse od vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo v letu 2004 tesno pogojeno z njihovo uspešnostjo na evropskih razpisih za prejem (nepovratnih) finančnih sredstev. Evropska unija svojim članicam namreč zagotavlja zanesljive vire finančnih sredstev za projekte in programe, pri čemer njihovi upravičenci s svojim delovanjem posegajo na različna področja. Med najpogostejša denimo sodijo tista, vezana na kulturo, nevladne organizacije, javne organe, kmetijstvo, mala in srednja podjetja, mlade ter raziskovalce, sredstva pa lahko pridobi tudi marsikdo drug, če le ustreza razpisnim pogojem. Vsem, ki so doslej uspešno kandidirali na katerem od razpisov, je skupno, da so celotno dokumentacijo, s katero so izkazali tako strokovno usposobljenost kot vsebinsko inovativnost, zaupali v prevajanje izkušenim prevajalcem.

V Grens-timu, kjer nudimo ugodne prevode za vse vrste besedil, se zavedamo obsežnosti priprave dokumentov za kandidaturo na kateremkoli od evropskih razpisov. Prav zato vam želimo celoten postopek olajšati. Sodelujemo s prevajalci, ki so strokovnjaki različnih področij. In navsezadnje vam samim omogočilo, da se resnično osredotočite izključno na vsebino in razvoj projekta. Kontaktirajte nas na telefonsko številko ali elektronski naslov  in zaprosite za neobvezujočo ponudbo ter izberite lažjo, s tem pa tudi zanesljivejšo pot do uspeha.

Financiranje s strani Evropske unije

Evropska unija ima stroga pravila za zagotavljanje nadzora nad porabo sredstev, pri čemer stremi k preglednosti in odgovornosti, zato morata ti biti jasno razvidni tako iz razpisne dokumentacije kot kasnejših poročil. Razpisni dokumenti torej zahtevajo natančno, strokovno prevajanje, skladno z enim od v razpisu določenih jezikov.

Obstaja več vrst financiranja:

financiranje v obliki nepovratnih sredstev, delno zagotovljenih s strani Evropske unije, delno s strani drugih virov (ta oblika financiranja je najpogosteje povezana z javnimi objavami oziroma razpisi za zbiranje predlogov, prevajanje vsebine pa pogosto zahteva manjši vložek od denimo prevajanja finančnega načrta),

subvencioniranje s strani nacionalnih ali regionalnih organov,

nudenje posojil, jamstev in lastniškega kapitala v obliki finančne pomoči (ta oblika financiranja običajno podpira politiko in program Evropske unije, zato bistvo razpisne dokumentacije predstavlja prav vsebinska shema, katere skladnost z razpisnimi pogoji v postopku prevajanja nikakor ne sme postati manj razumljiva ali jasna) in

nagrajevanje.

Vsi programi, financirani s strani proračuna Evropske unije, sodijo v eno od treh vrst izvajanja, kar pa je odvisno predvsem od narave financiranja. Gre za:

  1. Neposredno upravljanje. Pri tej vrsti izvedbe sredstva Evropske unije brez posrednika upravlja Evropska komisija. Financiranje je najpogosteje podeljeno v obliki nepovratnih sredstev, pri čemer je razpis povezan s točno določenimi projekti, ki sledijo politiki Evropske unije. Za ta namen so objavljeni razpisi za zbiranje predlogov, velja pa, da je prevajanje dokumentacije, povezano s tovrstno obliko financiranja, praviloma manj zahtevno kakor prevajanje dokumentacije za financiranje z delnim upravljanjem sredstev.
  2. Delno upravljanje. Poleg Evropske komisije sredstva upravljajo tudi nacionalni organi. Tovrstna oblika financiranja podeljuje kar 80 % proračunskih sredstev Evropske unije, zato prevajanje dokumentacije zanjo sodi med zahtevnejše, saj je konkurenca izredno visoka. Podeljevanje se sicer uresničuje s pomočjo strukturnih in investicijskih skladov, med drugim Evropskim skladom za regionalni razvoj (regionalni in urbani razvoj), Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja, Kohezijskim skladom (ekonomska konvergenca manj razvitih regij), Evropskim socialnim skladom (socialna vključenost in dobro upravljanje), Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo ter drugimi.
  3. Posredno upravljanje. Evropska unija se pri tej vrsti izvedbe zaveže k upravljanju sredstev s pomočjo posrednika. Tega lahko predstavljajo partnerske organizacije ali drugi organi, ki se nahajajo v ali zunaj Evropske unije. Prijava na to obliko financiranja je mogoča na nacionalni ravni v obliki subvencij, kar pomeni, da prevajanje dokumentacije niti ni obvezno oziroma se ta pogoj spreminja v skladu z določili razpisa.

Podatki, vezani na vrsto razpisa in način podeljevanja sredstev so lahko prevajalcu v veliko pomoč, zato je tega z njimi priporočljivo seznaniti še pred pričetkom prevajanja. Kajti prevajanje ni edino delo, ki ga opravljajo sodelavci Grens-tima, temveč so ti prav tako zavezani k spremljanju novosti na področju različnih panog.

Zakaj za prevajanje razpisne dokumentacije in poročil izbrati Grens-tim?

Skozi dolgoletno delovanje smo zgradili široko mrežo sodelavcev, med katerimi je obilo naravnih govorcev, zaradi česar pri prevajanju ne prihaja do jezikovnih zagat, nejasnosti ali napak. Pomembna pa sta tudi čas in denar.

V Grens-timu se zavedamo, da pravočasnost že sama po sebi nemalokrat pomeni zmago. Iz tega razloga se strogo držimo vnaprej dogovorjenih časovnih okvirov, kljub temu pa svojim naročnikom ponujamo dostopne, ugodne prevode. In svojim rednim strankam dodatne ugodnosti.

Kontaktirajte nas na telefonsko številko ali elektronski naslov in nam pošljite neobvezujoče povpraševanje.

Ostali prispevki

Kakovostno prevajanje iz slovenščine v srbščino in obratno

Kakovostno prevajanje iz slovenščine v srbščino in obratno

V sodobnem poslovnem svetu, kjer je razumevanje in prilagajanje različnim kulturam ključno, prevajanje srbščine odpira vrata ljudem po Evropi. Srbščina, ki se govori ne le v Srbiji, ampak tudi v širši regiji Balkana, je jezik s posebnimi značilnostmi in bogato...

Prevajanje v nemščino

Prevajanje v nemščino

V svetu, kjer so meje vedno bolj zabrisane, postaja prevajanje v nemščino ključno za uspeh na nemško govorečih trgih. Nemčija, kot ena največjih svetovnih gospodarskih sil, predstavlja pomembno trgovinsko partnerico za mnoga podjetja, vključno s slovenskimi....

Prevajanje zdravniških izvidov in medicinske dokumentacije

Prevajanje zdravniških izvidov in medicinske dokumentacije

V svetu, kjer je natančnost v medicini ključnega pomena, prevajanje zdravniških izvidov in medicinske dokumentacije ni le prevajalska dejavnost, ampak je odgovornost. V prevajalski agenciji Grens Tim se zavedamo te odgovornosti in zagotavljamo, da so vsi medicinski...

Razumevanje razlike: Navaden ali sodni prevod

V svetu prevajanja se pogosto srečujemo z vprašanjem: kdaj potrebujemo navaden prevod in kdaj sodni prevod? Razumevanje razlike med tema dvema vrstama prevajanja je ključno za zagotavljanje pravilne uporabe in pravne veljavnosti vaših dokumentov. Poglejno si kakšna je...

Kakovostno prevajanje iz slovenščine v srbščino in obratno

V sodobnem poslovnem svetu, kjer je razumevanje in prilagajanje različnim kulturam ključno, prevajanje srbščine odpira vrata ljudem po Evropi. Srbščina, ki se govori ne le v Srbiji, ampak tudi v širši regiji Balkana, je jezik s posebnimi značilnostmi in bogato...

Potrebujete sodno overjene prevode in tolmačenje v izbrani jezik?

V sodobnem pravnem in poslovnem svetu so sodni prevodi nepogrešljivi. Ne gre le za preprosto prevajanje besedil, ampak za prenos pravnih informacij z natančnostjo in pravno veljavnostjo. V prevajalski agenciji Grens Tim zagotavljamo kakovostne sodne prevode, ki...

Komentarji

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *