Prevajanje dokumentov za evropske razpise

sonja
Mar 21, 2022

Polnopravno članstvo Slovenije v politično-ekonomski zvezi Evropske unije od leta 2004 številnim podjetjem nudi dodatne možnosti (so)financiranja projektov in proizvodnih investicij, s pomočjo katerih se lahko enakopravno predstavljajo na domačem ter tujem, tako evropskem kot svetovnem trgu. A gre v primerjavi z državnimi razpisi za precej zahtevnejše podjetniške operacije, ki zahtevajo izjemno inovativnost, dobro poznavanje administrativnih postopkov, pa tudi napredne jezikovne veščine. Razpisno dokumentacijo je namreč treba oddati v angleščini oziroma uradnem jeziku posameznega razpisa.

Pri slednjem vam lahko pomagamo v Grins-timu, kjer nudimo ugodne prevode različnih vrst besedil, med področja, ki nas posebej odlikujejo, pa sodi prav prevajanje dokumentov, namenjenih sodelovanju na razpisih.

Evropski razpisi: zanesljiv vir finančnih sredstev

Evropska unija v želji po spodbujanju konkurenčnosti in enakih možnosti podjetjem ter drugim pravnim organizacijam iz držav članic Evropske unije ponuja različne možnosti financiranja. Za najbolj pogosta denimo veljajo nepovratna sredstva, subvencije, javna naročila, skrbniški skladi, nagrade in t.i. finančni instrumenti, kamor štejemo posojila, jamstva ter lastniški kapital. Ne glede na vrsto finančnih sredstev je pred oddajo projekta treba poskrbeti za prevajanje dokumentov, ki izkazujejo zmogljivost in strokovno usposobljenost oziroma ustreznost kandidata.

Oglejmo si nekoliko podrobneje vsako od naštetih oblik.

Nepovratna sredstva Gre za donacijo, prejeto s strani proračuna Evropske unije, ki jo kandidat prejme na podlagi predstavljenih ukrepov, s pomočjo katerih pomaga uresničevati cilje, enakovredne (ali sorodne) politiki Evropske unije, oziroma, na podlagi poslovanja, usmerjenega v doseganje splošnih evropskih interesov. V tem primeru rezultati dejavnosti ostajajo last upravičenca financiranja, sredstva pa so nepovratna in se izplačajo na podlagi nastalih stroškov. Pri tem se je treba zavedati, da je komisiji po končani operaciji potrebno predložiti dokazila, iz katerih je jasno razvidno, da je bil projekt izveden v skladu s prijavo. Prevajanje dokumentov je zato najbolje zaupati izkušenim prevajalcem, kakršne združujemo v Grens-timu, kjer ponujamo poceni prevode raznovrstnega podjetniškega gradiva.

Subvencije Subvencije so večinoma domena Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki stremi k minimaliziranju ekonomskih in socialnih razlik med regijami Evropske unije, pa tudi Kohezijskega sklada. Cilj slednjega je omogočiti infrastrukturne projekte in zaščito okolja. Prevajanje dokumentov je sicer obvezno za vse kandidate, katerih materni jezik ni enak jeziku, uradno navedenem v razpisu.

Javna naročila Nakup storitev, blaga ali gradenj je možen izključno preko javnih naročil s strani institucij Evropske unije ali lokalnih organov članic zveze. Javna naročila se od prejemanja nepovratnih sredstev razlikujejo, vendar ne v pogledu oddaje dokumentacije, saj je prevajanje vloge in ostalih dokazil v angleščino oziroma v razpisu določenem jeziku obvezno. Naročilo (storitev ali blaga) se namreč izvede proti plačilu, ne pa kot prispevek k projektu, izvedenem s strani neodvisne organizacije.

Skrbniški sklad Mehanizem združuje sredstva več donatorjev, ki ukrep financirajo skupaj. Pri tem morajo ti predhodno določiti cilje in tudi oblike poročanja, zato je v tem primeru prevajanje dokumentov še pomembnejše, saj morajo ti biti poenoteni s strani vseh vključenih.

Nagrada Finančni prispevek, podeljen na podlagi natečaja, je običajno izplačan ali kot priznanje za izjemno delo in dosežke ali z namenom spodbujanja naložb na določenem področju. Prevajanje dokumentov je v kontekstu nagrad drugotnega pomena, kljub temu pa je treba prejem nagrade utemeljiti, za kar znamo nadvse dobro poskrbeti v Grens-timu.

Finančni instrumenti Učinki tovrstne oblike financiranja so številni, med najpogostejše pa sodijo večanje skromnih proračunskih virov z namenom privabljanja zasebnih in javnih sredstev, spodbujanje pooblaščenih subjektov in posrednikov, ki usklajujejo posamezne interese, ter izkoriščanje strokovnega znanja izvajalcev. Financiranja tega področja se praviloma izvajajo v partnerstvu z javnimi in zasebnimi institucijami. Zaradi vključenosti več akterjev, katerih materni jezik ni nujno isti, prevajanje dokumentov predstavlja osnovo poslovanja in temeljni gradnik sporazumevanja, s tem pa tudi načrtovanja, izvajanja ter zaključevanja posameznih projektov.

Za vse naštete oblike financiranj s strani evropskih razpisov v Grens-timu nudimo ugodne prevode celotne dokumentacije iz in v različne jezike, a izstopa seveda angleščina, ki vsaj v kontekstu evropskih razpisov praviloma velja za najpogosteje izbran jezik.

Prednosti in slabosti sodelovanja na razpisih

Ker je dokumentacija na razpisih običajno izredno obsežna in zahteva temeljito pripravo, vključujoč prevajanje, velja pogoje skrbno preučiti še pred prijavo. Kot vse v življenju, imajo namreč tudi razpisi svoje prednosti in slabosti. Prve so običajno dokaj jasne, zato si podrobneje oglejmo pogoje, ki možne kandidate najpogosteje odvrnejo od prijave.

Neprilagodljivost Prevajanje dokumentov ne vključuje le načrta za izvedbo prijavljenega projekta, temveč tudi finančni okvir, ki mora biti do potankosti izdelan že ob oddaji vloge, saj zaradi rigidnega sistema izplačevanja kasnejše spremembe niso dovoljene. Prav to zna biti težava, še posebej pri zahtevnejših operacijah, katerih konec do zadnjega stadija ni povsem jasen.

Poročanje Če marsikateri razpis vključuje le zaključno poročilo, Evropska unija zahteva sprotno poročanje, posledično tudi prevajanje, zaradi česar evropski razpisi sodijo med bolj zapletene.

Izbor projektov Strokovno in natančno prevajanje dokumentov je v pogledu evropskih oblik (so)financiranja ključno. Predstavitev projekta je namreč izredno pomembna, saj zaradi pomanjkanja osebja, ki pregleduje vloge, in obenem velikega števila prejetih vlog, ni nujno, da ocenjevalci prepoznajo resnično vrednost prijavljenega projekta.

Zalaganje sredstev Med največje pomanjkljivosti brez dvoma sodi dejstvo, da mora prijavitelj celotna finančna sredstva založiti, kajti Evropska unija ta izplača v roku 30 dni po oddanem zahtevku za izplačilo, zaradi česar se številni prijavitelji poslužujejo premostitvenih kreditov.

Večja podjetja z vsem naštetim načeloma težav nimajo. Manjša pa znajo ti pogoji od sodelovanja odvrniti, saj gre za prevelik tako finančni kot kadrovski zalogaj. V Grens-timu zato nudimo poceni prevode različnih dokumentov, namenjenim prijavi na razpisih oziroma poročanju na teh.

Prevajanje dokumentov izvajamo na podlagi prejetega povpraševanja na telefonsko številko  ali elektronski naslov. Kontaktirajte nas in nam zaupajte, katera področja predstavljajo vaše najmočnejše vrline, mi pa vam jih bomo pomagali pokazati svetu na način, da boste z njimi prepričali vsakogar, tudi evropsko komisijo.

Ostali prispevki

Prevajanje v nemščino

Prevajanje v nemščino

Nemščina je eden od najbolj pomembnih jezikov v Evropi, saj je uradni jezik v več kot 6 državah in materni jezik več kot 100 milijonov ljudi. Poleg tega je pomembna v poslovnem svetu, saj je Nemčija ena izmed vodilnih svetovnih ekonomij. Prevajanje v nemščino zahteva...

Kakovostno prevajanje italijanščine in obratno

Kakovostno prevajanje italijanščine in obratno

Okoli 85 milijonov ljudi na svetu govori italijansko in ni skrivnost, da je zaradi tega prevajanje zelo iskana storitev. Poleg angleščine, nemščine in španščine je to eden izmed izmed evropskih jezikov z daljšo zgodovino. Podobno kot za druge jezike za italijanščino...

Prevajanje zdravniških izvidov in medicinske dokumentacije

V svetu, kjer je natančnost v medicini ključnega pomena, prevajanje zdravniških izvidov in medicinske dokumentacije ni le prevajalska dejavnost, ampak je odgovornost. V prevajalski agenciji Grens Tim se zavedamo te odgovornosti in zagotavljamo, da so vsi medicinski...

Prevajalska Agencija Grens Tim in naše storitve

V sodobnem, globaliziranem svetu je prevajalska agencija postala nepogrešljiv del poslovnega in osebnega komuniciranja. Ne glede na to, ali gre za poslovna besedila, pravne dokumente ali spletno vsebino, kakovostno prevajanje odpira vrata mednarodnim priložnostim in...

Komentarji

0 Comments